سرویس دهی عالی

با ما همراه شوید

09032486073

ارتباط با ما

سرویس 365

در خدمت هموطنان عزیز

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه

 

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه  با بیش از 16 سال سابقه در صنایع مختلف و رشته های گوناگون و کارشناس رسمی دادگستری

 

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه

نيروي انساني به عنوان اصلي ترين سرمايه سازمان ها با هدف بهبود فرآيند هاي كاري، در زمینه اهداف مديريت هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه: محیط کار طي دهه هاي اخير برای تحقق اهداف سازمان ها در حوزه رقابت پذيري كشورهاي صنعتي، به يکي از اولويت هاي اصلي در كسب و كار امروز تبدیل شده است.

در فرهنگ ما به موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار صرفا از ديدگاه اقتصادي دیده نمي شود.

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه
مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه

بلکه براساس اعتقادات ديني و تمدن ايراني، به این موضوع توجه می شود. در سال هاي گذشته تلاش هاي فراواني جهت شناخت دلايل به وجود آورنده سوانح در صنايع مختلف به ويژه صنعت نفت و گاز صورت گرفته است.

اعتقاد بر اين بود كه بيشتر حوادث، ناشي از خطاهاي انساني است و به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه اين گونه خطاها بدليل بي دقتي يا بی كفايتي در انجام كارها مي باشد، اما اين استدلال درست نيست.

افرادي كه سوانح را بررسي مي كنند دريافته اند كه انسان فقط آخرين حلقه زنجيري است كه باعث ايجاد يك سانحه مي شود.

نمي توان با تغییر دادن افراد از سوانح جلوگيري كردو ایمنی و بهداشت محیط کار را افزایش داد، تنها مي توان با شناسايي عوامل بوجود آورنده يك سانحه، از آن پيشگيري كرد.

از آنجايي که بزرگترين تهديدهاي ايمني از مسائل سازماني سرچشمه مي گيرند، ايمن سازي سيستم و ایمنی و بهداشت محیط کار نيازمند عملکرد سازماني مي باشد.مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه
مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه

ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE) از مهم ترين مسائلي است كه هر فرد در هر سطحي در محيط كار و زندگي بايد بدان دقت کند و غفلت از آن شاید صدمات و ضايعات جبران ناپذيري را موجب شود.

نکته اي كه هيچگاه  و هیچگاه نبايد فراموش شود و از یاد برود اين است كه خطر همواره در كمين ماست.

بنابراين همواره بايد به فکر كاهش آسیب هاي ناشي از خطرات احتمالي باشيم.

مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه با بیش از 16 سال سابقه در صنایع مختلف و رشته های گوناگون و کارشناس رسمی دادگستری

تعريف ايمني : ايمني عبارت از علم و هنر پيشگيری از حادثه و عامل های  ايجاد حادثه است.

فرهنگ ايمني safety culture :

فرهنگ ايمني محصول ارزش ها، گرايش ها، ادراکات، صلاحيت ها و الگو های رفتاری فردی و گروهي کارکنان است، که بوسيله آن ميزان تبعيت کارکنان از سبک و شیوه مديريت ايمني و بهداشت سازمان مشخص مي گردد.

دیدگاه مشاور ایمنی و بهداشت در ارومیه :امروزه ۳ ديدگاه درباره فرهنگ ايمني بيان مي شود:

۱٫ديدگاه سخت افزاری: تا چند دهه قبل دانشمندان براي كنترل زيان و كاهش آمار حوادث معتقد بودند كه بايد موانع و حفاظت هاي بيشتري را براي دستگاه ها ساخت و يا ابزار و ماشين آلات ايمن تري را بوجود آورد ولي باز هم آمار حوادث صنعتي پايين نيامد!

۲٫ديدگاه نرم افزاری: در اين ديدگاه كنترل حوادث، كاهش ضايعات، آموزش بهتر تهيه رويه ها procedure، خط مشي ها، برنامه ريزي، مورد توجه قرار گرفت ولي باز هم تاثير چشمگيري در كاهش آمار حوادث نداشت

۳٫ديدگاه زيست افزاری: در اين ديدگاه انسان به عنوان عامل اصلي و تاثير گذار بر حوادث مورد توجه محققين قرار گفت پژوهشگران روي سيستم هاي ايمني – ايمني فرآيند و مديريت هاي نوین ایمنی كار كردند تا بلکه بتوانند از احتمال و شدت بروز حوادث بکاهند.

با توجه به اين كه انسان موجود پيچيده از لحاظ رواني و رفتاريست هنوز نکات مبهم زيادي وجود دارد كه در مورد اثر بخشي اين روش را قضاوت سخت کرده است.

بهترین مرکز کاشت مو در ارومیه
یدک کش اتوبان کرج
باز کردن چت
Scan the code
?HELLO CAN I HELP YOU
00989032486073